Фонди

Ф. Р-600. Київська школа медичних сестер та акушерок Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР.
Справ: 313; 1934—1941 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-600 Опис 1 : Справ: 313; 1934—1941 рр.
Протоколи засідань екзаменаційних комісій. Свідоцтва про закінчення школи. Особові справи студентів. Журнали успішності.
1934-1941 рр.
Фонд Опис