Фонди

Ф. Р-601. Київська фельдшерсько-акушерська школа Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР.
Справ: 1234; 1920, 1922, 1925—1942 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-601 Опис 1 : Справ: 988; 1920, 1922, 1925—1941 рр.
Протоколи засідань кваліфікаційних комісій, педагогічних рад, випускних іспитів. Списки та особові справи студентів. Журнали успішності.
1920—1941 рр.
Ф.Р-601 Опис 2 : Справ: 246; 1944—1942 рр.
Листування з міським відділом охорони здоров'я, Київським медичним інститутом. Навчальні плани. Особові справи викладачів, студентів, службовців.
1941—1942 рр.
Фонд Опис