Фонди

Ф. Р-603. Київське городньо-парникове радянське господарство «Зрошувальні поля» Київського центрального робітничого
кооперативу.
Справ: 52; 1931—1934 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-603 Опис 1 : Справ: 52; 1935—1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Виробничо-фінансовий план та звіт про його виконання. Списки і особові справи працівників.
1931-1934 рр.
Фонд Опис