Фонди

Ф. Р-622. Київський державний художній інститут Міністерства культури УСРР.
Справ: 1987; 1919—1931 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-622 Опис 1 : Справ: 1011; 1921—1927 рр.
Особові справи студентів.
1921—1927 рр.
Ф.Р-622 Опис 2 : Справ: 976; 1944—1977 рр.
Накази з основної діяльності. Статут інституту. Протоколи засідань кафедр, приймальної комісії. Річні звіти з науково-дослідної роботи. Екзаменаційні відомості. Річні фінансові звіти. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Особові справи працівників.
1944—1963 рр. 1963—1977 рр.
Фонд Опис