Фонди

Ф. Р-624. Управління комунальними міськими електричними підприємствами «Київенерго» Народного комісаріату
електростанцій СРСР.
Справ: 209; 1918—1941 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-624 Опис 1 : Справ: 195; 1918—1927, 1934, 1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Річні технічні звіти. Списки працівників.
1918—1927, 1934, 1936 рр.
Ф.Р-624 Опис 2 : Справ: 27; 1936,1938—1941 рр.
Інструкції та накази Наркомату електростанцій та електропромисловості СРСР. Схема комунікацій електромереж. Річні технічні звіти та кошториси.
1936,1938—1941 рр.
Фонд Опис