Фонди

Ф. Р-625. Філія Всеукраїнського державного бухгалтерського інституту Народного комісаріату фінансів УСРР.
Справ: 152; 1932—1935 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-625 Опис 1 : Справ: 152; 1932—1935 рр.
Особові справи студентів.
1932-1935 рр.
Фонд Опис