Фонди

Ф. Р-626. Відділ праці Київської міської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.
Справ: 13; 1931 р.

Фонд Опис
Ф.Р-626 Опис 1 : Справ: 13; 1931 р.
Накази з основної діяльності. Трудові, колективні угоди з підприємствами. Акти перевірки стану техніки безпеки на підприємствах м. Києва.
1931 р.
Фонд Опис