Фонди

Ф. Р-629. Київська школа крою та шиття при окружній інспектурі народної освіти.
Справ: 41; 1925—1930 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-629 Опис 1 : Справ: 41; 1925—1930 рр.
Положення, інструкції з питань організації роботи курсів. Накази з основної діяльності. Статут курсів. Річні звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Протоколи екзаменаційних комісій. Свідоцтва про закінчення школи.
1925—1930 рр.
Фонд Опис