Фонди

Ф. Р-31. Фінансові і адміністративно-господарські плани і звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат. Протоколи зборів членів профспілки. Плани робіт. Кошториси, статистичні і фінансові звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету профспілки..
Справ: 1138; 1943—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-31 Опис 1 : Справ: 1047; 1943—1980 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Акти про збитки, нанесені закладам освіти району нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Плани роботи і звіти про діяльність відділу освіти. Штатні розписи, фінансові звіти і кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів освіти. Плани, протоколи нарад керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарів-практикумів заступників директорів шкіл, засідань методичних об'єднань вчителів. Відомості про кількість учнів та їх успішність. Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти. Протоколи засідань опікунської ради. Списки вчителів району, нагороджених медаллю «За доблесну працю».
1943—1949 рр. 1950—1983 рр.
Ф.Р-31 Опис 2 : Справ: 43; 1944—1949 рр.
Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів освіти. Фінансові річні звіти і кошториси адміністративно-господарських витрат закладів освіти району.
1944—1949 рр.
Ф.Р-31 Опис 3 : Справ: 48; 1945—1953, 1955—1973 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань райкому профспілок працівників освіти. Статистичні і фінансові річні звіти. Кошториси витрат.
1945—1953, 1955—1973 рр.
Фонд Опис