Фонди

Ф. Р-192. Загальноосвітні школи м. Києва.
Справ: 549; 1938—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-192 Опис 1 : Справ: 222; 1938—1952 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань екзаменаційних комісій, педагогічних рад, методичних об'єднань. Журнали обліку видачі атестатів зрілості, золотих і срібних медалей. Звіти з навчально-виховної роботи. Штатні розписи, кошториси. Річні фінансові звіти. Списки особового складу працівників та учнів шкіл.
1938—1952 рр.
Ф.Р-192 Опис 1-ос : Справ: 252; 1943—1952 рр.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
1943—1952 рр.
Ф.Р-192 Опис 1-т : Справ: 17; 1938-1941,1943-1951 рр.
Документальні матеріали тимчасового зберігання.
1938-1941,1943-1951 рр.
Ф.Р-192 Опис 4 : Справ: 11; 1951—1966 рр.
Накази директорів шкіл з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад.
1951-1966 рр.
Ф.Р-192 Опис 5 : Справ: 22; 1956—1965 рр.
Те саме. Звіти з навчально-виховної роботи шкіл.
1956-1965 рр.
Ф.Р-192 Опис 7 : Справ: 26; 1957—1966 рр.
Накази директорів шкіл з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 1957-1966 рр.
Ф.Р-192 Опис 8 : Справ: 16; 1956—1957, 1960—1961 рр.
Накази директорів шкіл з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад, методичних комісій вчителів-предметників, виробничих нарад працівників шкіл. 1956—1957, 1960—1961 рр.
Ф.Р-192 Опис 9 : Справ: 158; 1917—1941 рр.
Накази і розпорядження директорів шкіл з основної діяльності та особового складу. Протоколи зборів шкіл і педагогічних рад. Протоколи батьківських зборів. Програми і учбові плани шкіл. Списки викладачів і учнів. Кошториси шкіл. Звіти про використання кошторисів. Статистичні та фінансові звіти. Звіти про роботу шкіл. 1917-1941 рр.
Фонд Опис