Фонди

Ф. Р-348. Київський технікум комунального будівництва Народного
комісаріату комунального будівництва УСРР.
Справ: 682; 1919, 1920, 1921—1934 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-348 Опис 1 : Справ: 682; 1919, 1920, 1921—1934 рр.
Протоколи засідань завідувачів індустріально-технічних професійних шкіл, приймальних та предметнрих комісій. Навчальні плани. Штатні розписи. Відомості про кількісний та соціальний склад студентів. Особові справи, списки студентів та працівників.
1919, 1920, 1921—1934 рр.
Фонд Опис