Фонди

Ф. Р-359. Київський російський педагогічний технікум Народного комісаріату освіти УСРР.
Справ: 1138, 1926—1935 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-359 Опис 1 : Справ: 1138, 1926—1935 рр..
Копії наказів з основної діяльності. Положення про курси підготовки вчителів початкових класів. Протоколи педагогічних нарад, приймальної комісії. Навчальні плани. Список викладачів та студентів технікуму. Особові справи студентів. Списки слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів.
1926—1935 рр.
Фонд Опис