Фонди

Ф. Р-606. Навчальне радянське господарство Київського гідромеліоративного інституту в с. Семиполки Київської приміської зони.
Справ: 33; 1931—1937 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-606 Опис 1 : Справ: 33; 1931—1937 рр.
Накази з основної діяльності Київського гідромеліоративного інституту. Річний фінансовий звіт. Особові рахунки робітників та службовців. Відомості про нарахування заробітної плати.
1931-1937 рр.
Фонд Опис