Фонди

Ф. Р-630. Київський перший механічний технікум Народного комісаріату важкої промисловості СРСР.
Справ: 992; 1920—1934 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-630 Опис 1 : Справ: 682; 1920—1934 рр.
Розпорядження, інструкції з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради, приймальної та методичної комісій. Навчальні плани та звіти. Річні звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Особові справи студентів.
1920—1934 рр.
Ф.Р-630 Опис 2 : Справ: 36; 1920, 1925—1929 рр.
Розпорядження, інструкції з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради, приймальної та методичної комісій. Навчальні плани та звіти. Річні звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Особові справи студентів.
1920, 1925—1929 рр.
Ф.Р-630 Опис 4 : Справ: 271; б/д
Особові справи студентів.
б/д.
Ф.Р-630 Опис 5 : Справ: 4; 1925—1927 рр.
Циркуляри Народного комісаріату освіти УСРР.
1925—1927 рр.
Фонд Опис