Фонди

Ф. Р-631. Київський дзеркально-склодувний комбінат Товариства «Друзі дітей».
Справ: 40; 1934—1936 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-631 Опис 1 : Справ: 40; 1934—1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад, загальних зборів працівників комбінату. Виробничо-фінансові плани та звіти. Штатний розпис. Списки і картотека особових рахунків працівників.
1934-1936 рр.
Фонд Опис