Фонди

Ф. Р-632. Київський кооперативний інститут Всеукраїнської спілки споживчої кооперації.
Справ: 14; 1926—1931 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-632 Опис 1 : Справ: 14; 1926—1931 рр.
Протоколи засідань: виконавчого бюро, економічної комісії. Особові справи студентів.
1926-1931 рр.
Фонд Опис