Фонди

Ф. Р-640. Київський інститут з підготовки та перепідготовки фармацевтичних кадрів Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР.
Справ: 747; 1935—1937 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-640 Опис 1 : Справ: 747; 1935—1937 рр.
Особові справи слухачів.
1935—1937 р.
Фонд Опис