Фонди

Ф. Р-965. Київський вечірній робітничий університет Народного комісаріату освіти УСРР.
Справ: 472; 1926—1933 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-965 Опис 1 : Справ: 472; 1926—1933 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Навчальні плани. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Відомості про успішність студентів. Особові справи студентів.
1926—1933 рр.
Фонд Опис