Фонди

Ф. 164: Київський міський сирітський суд
    3051 справа, 1835-1919 рр. Описи. Рос. мова.

  Київський міський сирітський суд було утворено у грудні 1834 р. та підпорядковано Київському городовому магістрату. Очолював суд голова. До складу входили два члени городового магістрату, а також городовий староста. До його компетенції належали питання захисту прав неповнолітніх сиріт, вдів дворян, купців, міщан і різночинців, які проживали у м. Києві.

  Документи включені до описів 1-4 стосуються створення та організації діяльності Київського міського сирітського суду (1835), циркулярів Київського губернського правління і Київської міської управи, рішень суду у справах продажу майна, стягнення грошових боргів, призначення опіки над майном померлих осіб, неповнолітніх дітей та психічно хворих, розподілу та передавання майна померлих осіб нащадкам, видавання кредиту на зведення будинків, зняття та встановлення опіки, інших питань віднесених до компетенції суду.

  До описів також включено журнали та протоколи засідань суду,  штатні розписи суду, кошториси витрат на утримання суду, книги прибутків та видатків, документи з особового складу, формулярний списки службовців, тощо.


Фонд Опис
Ф.164 Опис 1: Справ: 2684, 1835-1919 рр.
Про започаткування діяльності Київського міського сирітського суду. Накази та циркуляри генерал-губернатора. Призначення опіки над дітьми та майном. Про спадкоємність власності померлих. Річні звіти сирітського суду про діяльність.
1835-1919 рр.
Ф.164 Опис 2: Справ: 49, 1836-1919 рр.
Протоколи засідань Київського сирітського суду.
1836-1919 рр.
Ф.164 Опис 3: Справ: 62, 1838-1919 рр.
Фінансові звіти. Журнали засідань суду. Книги реєстрацій цінних речей, які належать спадкоємцям.
1838-1919 рр.
Ф.164 Опис 4: Справ: 165, 1883-1919 рр.
Заповіти. Укази сирітського суду. Журнали судових засідань. Опікунство над дітьми та майном. Штатний розклад.
1883-1919 рр.
Ф.164 Опис 5: Справ: 91, 1839-1918 рр.
Журнали та рішення судових засідань. Встановлення опікунства. Звіти опікунів.
1839-1918 рр.
Фонд Опис