Фонди

Ф. Р-32. Відділ народної освіти виконавчого комітету Подільської районної ради народних депутатів м. Києва.
Справ: 1132; 1944—1978 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-32 Опис 1 : Справ: 1072; 1944—1978 рр.
Плани роботи і звіти про діяльність відділу освіти. Штатні розписи, фінансові звіти і кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів освіти. Плани, протоколи нарад керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарів-практикумів заступників директорів шкіл, засідань методичних об'єднань вчителів. Відомості про кількість учнів та їх успішність. Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти.
1944—1978 рр.
Ф.Р-32 Опис 2 : Справ: 60; 1969—1978 рр.
Плани роботи і звіти про діяльність відділу освіти. Рішення виконкому з питань опіки. Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти.
1969—1978 рр.
Фонд Опис