Фонди

Ф. Р-633. Київський водний технікум ім. І. П. Павлова Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР
Справ: 39; 1920,1922—1925 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-633 Опис 1 : Справ: 39; 1920,1922—1925 рр.
Протоколи засідань екзаменаційних та предметних комісій. Навчальні плани та програми, звіти про їх виконання. Штатний розпис. Списки викладачів і студентів.
1920,1922-1925 рр.
Фонд Опис