Фонди

Ф. Р-812. Тимчасові педагогічні курси при Київському губернському відділі народної освіти
Справ: 76; 1920—1921 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-812 Опис 1 : Справ: 76; 1920—1921 рр.
Інструкція Народного комісаріату освіти УСРР про відкриття курсів. Протоколи засідань: президії правління, педагогічної ради, тарифно-розцінкової комісії. Навчальні плани і розклади занять. Описи майна і обладнання. Статистичні відомості про кількість слухачів. Штатний розпис. Списки викладачів і службовців. Посвідчення та свідоцтва слухачів фізико-математичного відділення.
1920—1921 рр.
Фонд Опис