Фонди

Ф. Р-899. Київські курси з підготовки викладачів для фабрично-заводських училищ при Вищій раді народного господарства УСРР
Справ: 3; 1930 р.

Фонд Опис
Ф.Р-899 Опис 1 : Справ: 3; 1930 р.
Особові справи слухачів.
1930 р.
Фонд Опис