Фонди

Ф. Р-932. Загальноосвітні вечірні курси групи викладачів Києво-Подільської жіночої гімназії
Справ: 6; 1918 р.

Фонд Опис
Ф.Р-932 Опис 1 : Справ: 1; 1918 р.
Особова справа слухачки курсів Прилуцької Р.С.
1918 рр.
Ф.Р-932 Опис 2 : Справ: 5; 1918 р.
Протоколи засідань педагогічної ради. Відомості успішності, списки та особові справи слухачів.
1918 р.
Фонд Опис