Фонди

Ф. Р-936. Київський Український державний університет Міністерства народної освіти УСРР
Справ: 392; 1917—1921 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-936 Опис 1 : Справ: 24; 1917—1921 рр.
Протоколи засідань комісії про відкриття університету. Проект правил вступу до університету. Статут студентського наукового товариства. Списки професорів, студентів.
1917—1921 рр.
Ф.Р-936 Опис 2 : Справ: 365; 1918—1920 рр.
Статут університету. Протоколи засідань: правління університету, ради професорів, факультетських рад. Особові справи студентів.
1918—1920 рр.
Ф.Р-936 Опис 3 : Справ: 3; 1918—1921 рр.
Списки студентів соціально-правового факультету. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам.
1918—1921 рр.
Фонд Опис