Фонди

Ф. Р-945. Київський фармацевтичний інститут Народного комісаріату охорони здоров'я УСРР
Справ: 969; 1922—1935 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-945 Опис 1 : Справ: 14; 1923—1935 рр.
Накази з основної діяльності. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Протоколи засідань комітету профспілки інституту.
1923—1935 рр.
Ф.Р-945 Опис 1-ос : Справ: 955; 1922—1935 рр.
Списки професорсько-викладацького складу та студентів. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Особові справи викладачів та адміністративно-технічного персоналу.
1922—1935 рр.
Фонд Опис