Фонди

Ф. Р-950. Київська сьома музична школа
Справ: 1; 1926 р.

Фонд Опис
Ф.Р-950 Опис 1 : Справ: 1; 1926 р.
Протоколи загальних зборів викладачів.
1926 р.
Фонд Опис