До 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки

Проголошення IV універсалу стало історичним рішенням Української Центральної Ради, яке свідчило про остаточний розрив з імперським центром. Універсалом було затверджено створення вільної самостійної Української Народної Республіки з орієнтацією на демократичні цінності та налагодження мирних відносин з Центральними Державами, насамперед з Росією. І хоча цей важливий юридичний акт було проголошено надто пізно, коли кульмінаційний період українського національного руху вже був пройдений, ідея створення самостійної України надалі жила в середовищі прогресивних українців та надихала на боротьбу за незалежність держави. На відзначення 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки Державний архів м. Києва пропонує Вашій увазі низку документів, які зберігаються у фондах архіву та відображають цей напружений період нашої історії:

1.Звернення Голови Генерального секретаріату внутрішніх справ України про прийняття влади над краєм (Ф. 292. оп. 1, спр. 7, арк.6).

2.Циркулярний лист адміністративно-політичного департаменту Міністерства внутрішніх справ УНР від 14.12.1918 р. до всіх губерніальних і повітових комісарів про негайне вивішення у рамках та на видних місцях по всіх державних і громадських інституціях ІІІ і ІV Універсалів Української Центральної Ради (Ф. 163, оп. 54, спр. 372, арк. 32).

3. Лист Генерального секретаріату внутрішніх справ України від 14.10.1917 р. до Василенка Костянтина Прокоповича про невизнання його призначення на посаду комісара Тимчасового уряду по м. Києву та відповідь К.П. Василенка на цю заяву (Ф. 292, оп. 1, спр. 10, арк. 8, 11).

4.Стаття про політичні події в Україні в газеті «Киевская мысль» за грудень 1918 р. (Ф. 18, оп. 1, спр. 1935, арк. 123).

5.Таємне повідомлення про політичне становище в м. Києві, настрої його жителів щодо петлюрівського руху від 29.12.1918 р. Ф. Р-1671, оп.1, спр. 20, арк. 1

6.Фрагмент спогадів Б.Н. Техія з м. Ружин Бердичівського округу про політичні події в період 1917-1920 рр. в селі Карабжеві Сквирського повіту у частині, що стосується ставлення селян до влади, зокрема до Української Центральної Ради (Ф. Р-1671, оп.1, спр. 55, арк. 1-4 зв.).

7. Спогади вчителя Григорія Заліського, жителя села Унін Розважівського району Київської округи про події революцій, громадянської війни, створення колгоспу за 1918-1920 рр. (Ф. Р-1671, оп.1, спр. 56, арк. 1, 1 зв.).

8.Фрагмент спогадів Йосипа Іполитовича Тхоржевського, жителя села Хмельне Гостомельського району Київського округу записані з його слів Виноградським про події громадянської війни періоду 1918-1919 рр. (Ф. Р-1671, оп.1, спр. 58, арк. 1-5).

9. Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 19.01.95 р. № 27-р про дозвіл на проведення мітингу, присвяченого 77-й річниці проголошення Центральною Радою самостійності України та 76-ї річниці проголошення соборності України. (Ф. 1689, оп. 1, спр. 381, арк. 151).

10. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.96 р. № 106 про дозвіл на проведення мітингу, вуличного походу та церемонії покладення вінків, присвячених вшануванню пам’яті січових стрільців, які у січні 1918 року стали на захист законного уряду УНР (Ф. 1689, оп. 1, спр. 476, арк. 249).

11.Фрагмент дослідження В.Гудзія «Історія національного визвольного руху на Київщині» у частині, що стосується Української Центральної Ради за 1917-1921 рр. (Ф. Р-1671, оп.1, спр. 4, арк. 17-20).

12. З протоколу Ради КПІ ім. Олександра ІІ від 05.06.1920 р. про розгляд постанови РНМ про анулювання на території України всіх законів та декретів так званого Радянського Українського, Радянського Російського уряду та про відновлення дії законів УНР Ф. 18, оп. 1, спр. 1850, арк. 79-80.