До Дня Конституції України (28 червня 1996 р.)


«Кожен громадянин України має знати та гідно реалізовувати передбачені Основним законом права і обов’язки. А держава, в особі її інститутів, повинна забезпечити належні умови для такої всебічної реалізації…»
(Президент України Петро Порошенко під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції 28 червня 2016 року)
Це державне свято щорічно відзначається на честь ухвалення Конституції незалежної України. Основний Закон Держави Україна був ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття.


Оригінал Конституції з підписами Президента України (1994-2005) Леоніда Кучми і Голови Верховної Ради (1994-1998, 2006-2007) Олександра Мороза зберігається в Центральному архіві вищих органів влади. Широкому загалу вперше його продемонстрували лише у 2016 році.
День Конституції – це свято, коли було затверджено права і свободи громадян України. Ухвалення конституції стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.
Першою Конституцією України є конституція Пилипа Орлика. За оцінкою українських істориків є однією з перших європейських конституцій нового часу. Чинності не набули , оскільки була написана в умовах вигнання. Пам’ятками політико-правової думки українського народу є також статті та інші акти Б. Хмельницького.
Першим актом, який безпосередньо започаткував національне конституційне право України, можна вважати IV Універсал Української центральної ради (1918). Він політико-правовим чином сформував, проголосив Україну як незалежну, самостійну і суверенну державу. На основі універсалу було розроблено цілий ряд документів українського ренесансу, зокрема Конституцію УНР 1918 р., яка хоч і не була введена в дію, однак стала своєрідним акумулятором традицій надбань українського правничого досвіду.
Після урочистого прийняття 24 серпня 1991 року Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України та його затвердження на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року Україна була визнана суверенною державою та повноцінним суб’єктом міжнародних відносин більшістю країн світу.
Нагально постала потреба в конституційному закріпленні основ суспільного і державного ладу, прав і свобод людини і громадянина, порядку організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування молодої незалежної держави.
На виконання Указу Президента України № 111/2017 «Про відзначення 21-ї річниці Конституції України» презентуємо виставку (за матеріалами, що зберігаються у Державному архіві м. Києва) присвячену Дню Конституції.
  
1. Титульна сторінка «Конституція України: чинне законодавство станом на 10 лютого 2011 р.» -  К., 2011

 
2. Фрагменти тексту Конституції України. – «Ми – українці. Енциклопедія українознавства», У 2 кн.: - Дніпропетровськ, 1999. Кн. 2 с. 52-53, 71, 76-77.

     


3.  Фрагмент Протоколу засідання І сесії Київської міської ради народних депутатів ХХІІ скликання від 27.06.96 № 61.   ф. 1697, оп. 1, спр. 131, арк. 65, 66, 70.

   


4. Фрагмент протокол засідання Київської міської ради народних депутатів від 30.06.96.    ф. 1697, оп. 1, спр. 134

5. Закон України про прийняття Конституції України і введення її в дію. 28 червня 1996 р. № 254/96-ВР. - «Конституція України: чинне законодавство станом на 10 лютого 2011 р.» -  К., 2011, с. 72.

 
6. Протокол районної в місті Києві комісій з Всеукраїнського референдуму Печерського району міста Києва про результати підрахунку голосів на підставі протоколів дільничних виборчих комісій.   ф. Р-1, оп. 8, спр. 3936, арк. 10.