До роковин вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні

Працівниками Державного архіву м. Києва проведено значну роботу з виявлення та оприлюднення документів про жертв Голодомору 1932-1933 рр. За результатами цієї роботи був підготовлений і виданий збірник документів: Голодомор 1932-1933 рр. в Києві: факти, події, свідчення (за документами Державного архіву міста Києва) / Відп. ред. Віра Купченко .– К., 2008.– 431 с.

Схематична карта території Київської приміської смуги.

Ф. Р-391, оп.1, спр. 243, арк. 2

 

Обов'язкова постанова Президії Київської міськради № 374 "Про суцільний облік худоби" від 28 січня 1932 р. Передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність за ненадання або несвоєчасне надання , а також про подання неправдивих відомостей про наявну худобу і вози у господарстві.

Ф. Р-1, оп. 1, спр. 3919, арк. 9

 

Протокол № 84 звуженого засідання Президії Київської міськради від 14.02.1932 р., в якому йдеться про зменшення розміру хлібопостачання у Києві станом на лютий 1932 р.: у порівнянні з січнем для населення – на 150 тон, для громадського харчування – 50%.

Ф. Р-1, оп. 1, спр. 3898, арк. 23

Акт від 6 жовтня 1932 р. зав. кооперативного сектору та профкому Київського агро-інженерного інституту цукрової промисловості, направлений до Київської міської КК РСІ з проханням вирішити питання хлібозабезпечення. Починаючи з 1 жовтня 1932 р. щодня спостерігається недостатня кількість хліба в крамниці № 143 (хлібного розподільника), в наслідок чого більша частина студентів лишаються голодними. За хлібом утворюються черги по 200-300 чоловік. Студенти вимушені втрачати по 4-5 годинна те, щоб отримати хліб.

Ф. Р-323, оп. 1, спр. 556, арк. 70, 70 зв.

Лист від 21.03.1933 р. санінспектора м. Києва до Президії міськради, в якому йде мова про епідемічний стан м. Києва Починаючи з 1932 р. епідемічний стан м. Києва значно погіршився. Порівняно з 1931 р. спостерігається загрозливе збільшення епідемічних захворювань, зокрема, висипного тифу та кишкових інфекцій: 1931 р.: висипний тиф – 593 випадки, черевний тиф – 1659, дизентерія – 172; 1932 р.: висипний тиф – 836, черевний тиф – 2601, дизентерія – 1057. Уже з початку 1933 року спостерігається дуже значне зростання кількості захворювань.

Ф. Р-583, оп. 1, спр. 67, 232

Акт від 19.04.1932 р. перевірки стану їдальні підприємства "Телсітка". Виявлено, що робітникам до обіду часто відпускають хліба менше 25 грамів. Робітникам, що приходять пізніше – хліба не достається зовсім.

Ф. Р-323, оп. 1, спр. 556, арк. 202

Актовий запис № 1447 від 7 травня 1932 р. Ленінського районного відділу РАГСу м. Києва про смерть 30 квітня 1932 р. Ткача Прокопа від різкого загального виснаження внаслідок голодування.

Ф. Р-1654, оп. 1, спр. 822, арк. 119.

Ф. Р-583, оп. 1, спр. 67, арк. 38

Акт від 19.02.1932 р., складений комісією в складі прокурора, санінспектора м. Києва, заст. санінспектора та санлікарів про обстеження колектору для безпритульних, що міститься по Вознесенському спуску №4, у зв'язку з новим вибухом висипного тифу. Під час обстеження виявлено, що санітарний стан цього колектору жахливий. Безпритульні в кількості 160 осіб розташовані в двох кімнатах, у приміщенні немає природного освітлення, у вікнах вибито шибки. Безпритульні скупчені в різних темних кутках, роздягнені, босі, брудні, не стрижені, завошивлені. Повітря важке, оскільки по кутках забруднено сміттям та екскрементами тощо. Комісія вважає за потрібне протягом однієї доби всіх безпритульних провести через Димитрівський перепускник. Усі приміщення очистити від бруду, провести ретельну дезінфекцію приміщень. Для остаточної ліквідації цього інфекційного джерела комісія вважає за доцільне перевести цей колектор за межі міста.