ФондиФонд Опис
Ф.-36 Опис 1: Справ: 781, 1890-1920 рр.
Актові книги та алфавітні покажчики до них. Реєстри. Про здійснення купівлі – продажу майна. Заповіти.
1890-1920 рр.
Ф.-36 Опис 2: Справ: 43, 1903 р.
Актові книги та алфавітні покажчики до них. Реєстри. Про здійснення купівлі – продажу майна. Заповіти.
1903 р.
Фонд Опис