Створено: Вівторок, 25 січня 2022 Надрукувати

Повідомляємо, що відповідно до заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2020-2024 роки, затвердженої наказом Державної архівної служби України від 13.11.2019 № 103, протягом 2022 року буде проводитись перевіряння наявності документів по 57 фондах.

При плануванні роботи в читальній залі архіву, просимо взяти до уваги, що під час проведення перевіряння наявності документи з цих фондів видаватися не будуть.

Список фондів:

Ф. 16 Київський університет Св. Володимира (опис 465, том 3);

Р-24  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Шевченківської районної ради народних депутатів м. Києва;

Р-25  Відділ комунального господарства виконавчого комітету Залізничної районної ради депутатів трудящих м. Києва;

Р-26  Відділ комунального господарства виконавчого комітету Печерської районної ради депутатів трудящих м. Києва;

Р-27  Відділ народної освіти виконавчого комітету Радянської районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет;

Р-28  Відділ народної освіти виконавчого комітету Дарницької районної ради народних депутатів м. Києва;

Р-29  Відділ народної освіти виконавчого комітету Залізничної районної ради депутатів трудящих м. Києва;

Р-З0  Відділ народної освіти виконавчого комітету Ленінської районної ради депутатів трудящих м. Києва;

Р-31  Відділ народної освіти виконавчого комітету Московської районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет;

Р-32  Відділ народної освіти виконавчого комітету Подільської районної ради народних депутатів м. Києва;

Р-33  Відділ народної освіти виконавчого комітету Шевченківської районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет;

Р-41  Фінансовий відділ виконавчого комітету Жовтневої районної ради депутатів трудящих м. Києва та його профспілковий комітет;

Р-42  Фінансовий відділ виконавчого комітету Подільської районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет;

Р-43  Фінансовий відділ Радянської районної державної адміністрації м. Києва та його профспілковий комітет;

Р-44  Фінансовий відділ виконавчого комітету Шевченківської районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет;

Р-353  Київський гідромеліоративний інститут Народного комісаріату землеробства УСРР;

Р-356  Київський ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельний інститут Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР;

Р-357  Київський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут Міністерства вищої освіти СРСР;

Р-359  Київський російський педагогічний технікум Народного комісаріату освіти УСРР;

Р-360  Київський художній технікум Народного комісаріату освіти УСРР;

Р-361  Київський електромеханічний технікум Головного управління комунального господарства УСРР;

Р-364  Київський енергетичний технікум Всесоюзного об’єднання енергетичного господарства “Енергоцентр”;

Р-365 Київський педагогічний технікум інструкторів політехнічної праці Народного комісаріату освіти УСРР;

Р-366 Київський технікум м’ясної промисловості Вищої Ради Народного Господарства УСРР;

Р-372 Київський державний сьомий шкіряний завод Українського тресту шкіряної промисловості;

Р-373 Акціонерне товариство відкритого типу “Київський завод художнього скла”;

Р-969 Завод ім. І. І. Лепсе Всесоюзного промислового об’єднання з виробництва запасних частин до тракторів “Союзтракторзапчастина” Міністерства тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР;

Р-971 Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі в м. Києві Головного управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі УРСР;

Р-972 Відкрите акціонерне товариство “Мотоциклетний завод”;

Р-975 Київське виробниче об’єднання “Червоний гумовик” Головного управління нафтопереробної та нафтохімічної промисловості УРСР;

Р-983 Київське виробниче управління підприємств зеленого будівництва виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів;

Р-985 Київський державний педагогічний інститут іноземних мов Міністерства освіти УРСР;

Р-1260 Державний історичний музей Міністерства культури УРСР;

Р-1261 Київський індустріальний технікум Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР;

Р-1305 Київський завод поліграфічних машин “Київполіграфмаш” Головного управління поліграфічного машинобудування для легкої та харчової промисловості та побутових приладів Міністерства місцевої промисловості СРСР;

Р-1306 Київський завод продовольчих автоматів Головного управління харчового машинобудування Міністерства машинобудування для легкої та харчової промисловості і побутових приладів СРСР;

Р-1311 Перший київський торг з торгівлі промисловими товарами Управління торгівлі виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих;

Р-1313 Дирекція зі спорудження Жовтневого палацу культури Ради промислової кооперації УРСР;

Р-1314 Київська восьма швейна фабрика Київського виробничого об’єднання швейної промисловості “Україна”;

Р-1317 Київський холодокомбінат Української контори оптової торгівлі м’ясом, рибою та молочними продуктами Міністерства торгівлі УРСР;

Р-1319 Київська державна перша електростанція Управління енергетичного господарства “Київенерго” Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району;

Р-1322 Фізико-технічні експериментальні майстерні Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка;

Р-1327 Трест “Київгеозйомка” Управління у справах архітектури виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих;

Р-1337 Київське управління пасажирського автотранспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР;

Р-1340 Київське міське автотранспортне управління Міністерства автомобільного транспорту та шосейних доріг УРСР;

Р-1341 Київський вечірній машинобудівний технікум Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР;

Р-1345 Київський палац піонерів і школярів відділу народної освіти виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих;

Р-1347 Школа технічного складу цивільного повітряного флоту Головного управління цивільного повітряного флоту СРСР;

Р-1348 Київський топографічний технікум Міністерства геології СРСР;

Р-1350 Київський лікеро-горілчаний завод Головного управління спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР;

Р-1351 Київський навчально-курсовий комбінат Управління харчової промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району;

Р-1352 Спеціалізоване будівельно-монтажне управління “Спецгазбудмонтаж” виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих;

Р-1359 Київська шоста книжкова друкарня Державного комітету друку при Раді Міністрів УРСР;

Р-1362 Київський індустріально-педагогічний технікум Державного комітету професійно-технічної освіти при Раді Міністрів СРСР і його профспілковий комітет;

Р-1364 Київська філія Центральних курсів удосконалення та перепідготовки інженерно-педагогічних і керівних кадрів професійно-технічної освіти при Раді Міністрів СРСР;

Р-1370 Промисловий комбінат Ленінського району Управління місцевої та паливної промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих;

Р-1371 Відділ робітничого постачання Київського лісогосподарського інституту Головного управління матеріально-побутового обслуговування студентів та працівників вищих навчальних закладів Міністерства вищої освіти СРСР;