Нормативні акти

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора

Державного архіву м. Києва

від 10.01.2024 № 4

ПОРЯДОК
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення в Державному архіві м. Києва

1. Загальні положення

1.1. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Державному архіві м. Києва (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року з метою створення умов для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення реалізувати свої права нарівні з іншими громадянами  у Державному архіві м. Києва, забезпечення прав таких осіб на безперешкодний доступ до приміщень архіву, зручності та комфорту перебування в архіві.

1.2. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення (далі – Порядок) визначає супровід (надання допомоги) особам з інвалідністю, представникам інших маломобільних груп населення під час перебування на території Державного архіву м. Києва.

1.3. Порядок оприлюднюється на офіційному сайті Державного архіву          м. Києва, а також розміщується на  інформаційному стенді архіву.

1.4. Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку:

особа з інвалідністю – особа зі стійкими розладами функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав на рівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист; до осіб з інвалідністю належать також особи з інвалідністю внаслідок війни;

маломобільні групи населення – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені: особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, інші особи, які не можуть самостійно пересуватися, якщо вони не мають членів сім’ї (одинокі) або інших осіб поруч;

супровід – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прав і задоволення потреб Осіб, що потребують допомоги, на безперешкодний доступ до об’єктів архіву, зручності та комфортності їх перебування та отримання інформації;

відповідальна особа – працівник архіву, відповідальний за питання безбар’єрності в архіві. 

 

2. Порядок супроводу (надання допомоги)

2.1. Особа, що потребує допомоги, за необхідності відвідати архів має:

– зв’язатися з відповідальною особою (заступником директора, керівником структурного підрозділу) через засоби телекомунікації за номерами телефону:

(044) 468-34-72  стіл довідок архіву;

(044) 468-27-21  заступник директора;

(044) 468-14-24  відділ «Інформації та використання документів»;

(044) 467-09-40 (відділ «Формування НАФ та діловодства»)

– або надіслати електронний лист на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

– або скористатися кнопкою виклику чергового охоронника, яка знаходиться на прийнятній висоті біля центрального входу в архів за адресою: вул.  Олени Теліги, 23.

За необхідності Особа, що потребує супроводу, може заздалегідь погодити з відповідальною особою (заступником директора, відповідальним за безбар’єрний простір в Державному архіві м. Києва, керівником відповідного структурного підрозділу або уповноваженою ним особою) необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення Державного архіву м. Києва із зазначенням дати і часу прибуття у телефонному режимі (номер телефону керівника структурного підрозділу).

2.2. Керівник структурного підрозділу/або уповноважена ним особа, у разі одержання інформації про прибуття Особи, що потребує допомоги, зобов’язані особисто з’ясувати мету її візиту:

– якщо Особа, що потребує допомоги, має намір отримати архівну довідку, копію рішення органів виконавчої влади м. Києва чи іншу інформацію, яка має біографічний, майновий, соціально-правовий чи інший характер та /або має намір працювати в читальній залі архіву, то  керівник відповідного структурного підрозділу архіву або уповноважений ним працівник консультує таку Особу та забезпечує оформлення всіх необхідних документів (заяв, звернень, анкет тощо);

– якщо Особа, що потребує допомоги, має намір отримати консультацію щодо  науково-технічного опрацювання документів або подати документи на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву м. Києва (далі – ЕПК), то керівник відповідного структурного підрозділу або уповноважена ним особа надають необхідну консультацію та /або приймають документи для розгляду на ЕПК архіву.

2.3. Якщо допомоги потребує користувач візка, відповідальна особа має запитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім поінформувати про можливість довезти її до узгодженого місця. Заборонено нахилятися і спиратися на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини. У разі необхідності відповідальна особа залучає інших працівників Державного архіву м. Києва до надання допомоги Особі, що потребує супроводу.

2.4. У разі, якщо допомоги потребує особа з порушенням зору, під час її супроводу необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування та подальші дії працівника архіву та зазначеної особи.

2.5. У разі, якщо допомоги потребує особа з обмеженим слухом, допускається використання олівця та паперу, а також жестикуляція руками.

2.6. Після завершення візиту до Державного архіву м. Києва Особи, яка потребує допомоги, відповідальна особа та /або відповідний керівник структурного підрозділу архіву організовує супровід даної особи до виходу з будівлі архіву.

2.7. Супровід надається у робочі дні відповідно до режиму роботи архіву.

2.8. Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення користуються пріоритетним правом при зверненні до структурних підрозділів архіву.